Postal Address:

Fazantendreef 17-19
8251JR Dronten, The Netherlands

Phone:

+31321721019

LinkedIn:

aartvandenhoorn

About Aart van den Hoorn

Aart van den Hoorn begon zijn carriere bij het huidige Essent was daarna directeur van Oost Flevoland Woondiensten (Dronten). Onder zijn beleid werden hier grootschalige renovatie- en nieuwbouwprojecten met succes gerealiseerd. Als partner bij adviesbureau Vormeel benut hij zijn technische kennis van duurzame energieconcepten onder andere in diverse bouwprojecten.

1996 – 1999 Universitaire Avondopleiding Bedrijfskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen

1992 – 1995 Leergang Bedrijfskunde Gelderland

1983 – 1987 H.T.S.-Energietechniek

Overige opleidingen

2001   Leergang Kwaliteitszorg

1998   Commerciële trainingen

1991   Technisch project management

2005 – heden Partner bij adviesbureau Vormeel Verbeter Compagnie (voorheen Bedaux) te Dronten

2009 – heden: Ontwikkel- en onderzoeksprojecten voor o.a. strategische voorraadbeleid en toepassing van duurzame energiesystemen voor diverse woningcorporaties en ontwikkelaars.

Januari 2011 – december 2011: Ad interim manager Projecten bij Oost Flevoland Woondiensten Dronten, verantwoordelijk voor planmatig onderhoud, renovaties en nieuwbouw. Bijzonderheden: semi-collectief klimaatsysteem voor gebouwen met een EPC van 0,38.

Juni 2010 –april 2011: consultant procesverbeterproject primaire processen t.b.v. een klantenservicecentrum van deltaWonen Zwolle

December 2009 – april 2010: Ad interim manager Wonen bij Oost Flevoland Woondiensten Dronten, verantwoordelijk voor de teams verhuur, huuradministratie, leefbaarheid en wijk- en buurtbeheer.

2009 – heden: Ad interim directeur Energieconcept (onderdeel van Stichting Woonconcept in Meppel), nieuw op te zetten BV voor de ontwikkeling en levering van warmte, koude, warmwater en elektriciteit door middel van duurzame installaties.

2008 – 2010: programmamanager voor de ontwikkeling van een multifunctioneel gebouw voor een brede school, bibliotheek en kinderopvang in Biddinghuizen.

2005 – april 2010: Ad interim manager Huisvesting & Beheer bij de Aeres Groep (voorheen Christelijke Agrarische Hogeschool, Groenhorst College, Stoas en PTC+). Opzetten, integreren en professionaliseren van de afdeling H&B na de fusies. Verantwoordelijk voor het opzetten van strategisch huisvestingsvisie als adviseur van College van Bestuur. Tevens leiding geven aan een projectorganisatie voor diverse verbouw- en nieuwbouwprojecten van diverse (V)MBO- en HBO-scholen. Bijzonderheid: ontwikkeling van een zeer duurzame nieuwbouw voor de CAH in Dronten.

2005 -februari 2010: Manager Projecten bij Oost Flevoland Woondiensten verantwoordelijk voor het planmatig onderhoud, de nieuwbouw, de herstructurering- en renovatieprojecten (circa 1000 woningen). Bijzonderheden: renovatie tot energielabel A, nieuwbouw woonzorgzone met WKO-installatie, ontwikkeling duurzame energieconcepten). Ontwikkelen en implementeren van Strategisch Beleidsplan, waarin duurzaamheid een nadrukkelijk onderdeel is.

2005 – heden: Op de achtergrond bij diverse productiebedrijven, retailers en woningbouwcorporaties betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van verbeterprogramma’s

1999 – 2004 Manager Beheer en waarnemend directeur Oost Flevoland Woondiensten te Dronten

Verantwoordelijk voor alle klantgerelateerde teams met 38 interne medewerkers en diverse externe medewerkers en projectleiders (verhuur, huuradministratie, planmatig onderhoud, reparatie- en verhuisonderhoud, individuele woningveranderingen, leefbaarheid en wijk- en buurtbeheer).

 • Verantwoordelijk voor de implementatie van zelfsturende teams en cultuurverandering van “pand naar klant” met als resultaat het behalen van het KWH-label (binnen vijf maanden).
 • Verantwoordelijk voor de implementatie van ‘continue verbeteren’ als werkwijze voor organisatieverbetering.
 • In samenwerking met partners verantwoordelijk voor een sluitend vangnet. Onderdelen daarvan zijn o.a. Meldpunt & Advies, schuldhulpverlening en noodopvang.
 • Betrokken bij het opstellen van strategisch beleidsplan vastgoed, meerjarenplanning, jaarlijkse begroting en jaarverslag.
 • Projectmanager van diverse renovatie-, herstructurerings- en nieuwbouwprojecten.

In deze periode verantwoordelijk geweest voor de volgende projecten:

 • Nieuwbouw 150 studentenkamers voor de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten. Kenmerk van dit project is de korte doorlooptijd van 15 maanden van initiatief fase tot oplevering. Een vergelijkbaar project met 108 kamers is in september 2004 afgerond.
 • Grootschalige renovaties van vijf verschillende wooncomplexen (ruim 400 woningen), hierbij is een speciale aanbestedingsvorm (prijsvraag met aannemers) toegepast om de kwaliteiten van aannemers, architecten en opdrachtgever maximaal te benutten.
 • Herstructureringsprojecten o.a. wijk De Boeg (270 woningen) in samenwerking met de gemeente. Het plan bestaat uit renovatie, sloop, (vervangende) nieuwbouw en herinrichting van het openbaar gebied, o.a. inbreiding van appartementen voor begeleid wonen.
 • Ontwikkeling van een woonzorgzone van 200 zorggeschikte appartementen in Dronten in samenwerking met gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen.
 • Ontwikkeling van woonvoorzieningen voor diverse zorginstellingen.
 • Diverse nieuwbouwprojecten met huur- en koopwoningen.

1997 – 1999 KEMA Nederland B.V. te Arnhem
Unit KEMA T&D Power
Functie: Business Management Consultant

Betrokken bij het opstellen van Product Markt plannen.

Opzetten en uitvoeren van bedrijfskundige dienstverlening (energie)bedrijven.

 • (quick) scan onderhoudsorganisatie.
 • implementatie van (toestandsafhankelijke) onderhoudsconcepten en systemen.
 • taxatie elektriciteitsinfrastructuur i.v.m. vennootschapbelastingplicht energiebedrijven.
 • lange termijn investeringsplannen van elektriciteitsinfrastructuur.
 • introductie asset-management.

Projectmanagement

 • Europese aanbesteding Telemetriesysteem voor de energievoorziening van de Nederlandse Spoorwegen.
 • Intern veranderingstraject van de afdeling Engineering Onderstations en Hoogspanningslijnen (12 medewerkers).

1995 – 1996 EDON N.V. (nu Essent) te Zwolle
BU EDON Energiecontracten
Functie: Key-accountmanager

Opzetten van accountmanagement voor “top-100” klanten.

Marketingplan, rekening houdend met liberalisering.

Accountplannen.

Opzetten van een relatie-informatiesysteem.

1992 –1995 Energiebedrijf IJsselmij-Gazo (nu Essent) te Zwolle
Functie: Manager afdeling Producten en Diensten

Integratie van 40 “elektriciteits- en gas-medewerkers” binnen één afdeling na fusie.

Opdracht : in de markt zetten van technische kennis d.m.v. nieuwe diensten (veiligheidsinspecties NEN 3140, VISA en ITGI, energiebesparing en -beheer).

Maken en uitvoeren marketingplan.

Verantwoordelijk voor het invoeren van kwaliteitssysteem en certificering ISO 9002.

Verantwoordelijk voor de cultuurverandering van “nuts naar commercieel”

Acquisitie en verkoop(begeleiding).

Stuurgroeplid E-team (samenwerking Provincie Overijssel, Gemeente Zwolle, Waterleiding Maatschappij Overijssel en IJsselmij Gazo).

1990 – 1992 Energiebedrijf IJsselmij N.V. (nu Essent) te Zwolle
Functie: Groepsleider

Afdeling Engineering Onderstations met 13 (senior)engineers en projectleiders.

Invoering projectmatig werken en CAD-systeem.

Ontwikkelen van standaard ontwerpmethodiek.

Verantwoordelijk voor de planning.

1988 – 1990 Energiebedrijf IJsselmij N.V. (nu Essent) te Zwolle
Functie: Technisch stafmedewerker

Afdeling Elektrotechnische Beveiliging van het hoogspanningnet.

Ontwikkelen computerprogramma’s.

Introductie nieuwe geautomatiseerde testmethoden.

Ondersteuning technische medewerkers.

Bureaustudies, waaronder EMC.