Meet Systeem Analyse, is een procedure om voor een bepaald proces de hoeveelheid variatie te wijten aan het meetsysteem te bepalen. Zo kan men dus de meetmethode verbeteren en bijgevolg ook juiste conclusies trekken van de procesresultaten.

Meer en meer gebruiken we data op manieren zoals nooit tevoren. Dit wordt ons mogelijk gemaakt door steeds snellere rekencapaciteit en dataopslag mogelijkheden van onze moderne computers. In de kwaliteitscontrole rekent men op deze data om te bepalen of een proces bijgestuurd moet worden of niet. In laboratoria wordt data van experimenten gebruikt voor wetenschappelijke besluitvorming.

Om zeker te stellen dat je de juiste conclusies trekt uit deze data, moet de aandacht steeds gefocust zijn op de kwaliteit van de data zelf. Meetsysteem Analyse kwantificeert de hoeveelheid onzekerheid van je data. Indien deze onzekerheid (te) groot is, zal deze methode je een duidelijk inzicht verschaffen waar en op welke manier je actie kan ondernemen om je meetmethode en/of meettoestel bij te sturen. Zo vermijd je foute conclusies op basis van je meetresultaten.

Over deze training

Doelgroep

Het 2-daagse Trainingsprogramma MSA is bestemd voor mensen die in hun werk of project te maken krijgen met meetsystemen waarvan de efficiëntie nog niet in kaart gebracht is. Er is geen voorkennis vereist, maar een zekere basiskennis van SPC is een voordeel.

Certificatie

Deelnemers die het volledige programma gevolgd hebben, ontvangen na afloop van de training een persoonlijk certificaat.

Studiemethode

Deze training houdt niet enkel theorie in, maar is aangevuld met praktische voorbeelden en oefeningen om een volledig begrip van MSA te garanderen.

Trainingsopzet

Het programma wordt op twee dagen gegeven in het IKMW trainingscentrum in Hasselt.

De lessen gaan door op:

22 & 29 oktober 2019 OF 25 oktober & 1 november 2019(zie schema 6-Sigma Module Training)

Prijs

Open seminar: € 900/tweedaagse per deelnemer

Inhoud van deze training

Inleiding

Wat is MSA en waarom heb ik het nodig?

Basisbegrippen

 Wat zijn de basisbegrippen en hun betekenis? Hoe pas ik deze nuttig toe? Onder andere resolution, bias, accuracy, linearity, precision, repeatability, reproducibility en stability worden besproken.

Gage R&R

Hoe bereid ik een Gage R&R voor om mijn meetsysteem te bestuderen en hoe richt ik deze praktisch in?

Meetsysteem Impact

Leer wat een slechte meetresolutie betekent voor de analyse van je data en het het opvolgen van je kwaliteit. Hoe stel ik vast dat de meetresolutie van mijn meetsysteem onvoldoende is?

Praktisch Variabel Meetsysteem Analyse (continue data)

Met behulp van een reeks echte variabele metingen voeren de cursisten een volledige Meetsysteem Analyse zelf uit onder begeleiding. Voorbereiding, opstellen van datacollectie formulier, uitvoeren van de metingen, analyse en beoordelen van het meetsysteem a.d.h.v. de aangeleerde methodiek.

Praktisch Attributief Meetsysteem Analyse (discrete data)

Ook op attributieve waarnemingen, zoal bijvoorbeeld het visueel beoordelen van fouten (ok/niet ok) kan een MSA toegepast worden. Hiermee gaat men de inspectoren met zichzelf, met elkaar en eventueel met een standaard vergelijken. Ook zulk een MSA voeren de cursisten volledig zelf uit.

Hoe inschrijven?

U kunt  aanmelden voor deze training via e-mail of telefoon (klik hier voor de contactgegevens).
Of schrijf u meteen in bovenaan via de inschrijflink!