Design Of Experiments

‘Design of Experiments’ stelt je in staat om met behulp van uitgekiende experimenten je proces snel en efficiënt optimaal in te stellen.

In deze cursus worden de fundamentele ideeën uitgelegd die betrekking hebben op het plannen, uitvoeren en interpreteren van multi-factor experimenten. Aan de hand van verschillende case-studies wordt uitgelegd hoe doordachte experimenten gebruikt kunnen worden voor het oplossen van problemen, proces ontwikkeling en proces/productoptimalisatie tegen een minimale kost.

Over deze training

Doelgroep

Het 2-daagse Trainingsprogramma DOE is bestemd voor ingenieurs en technisch personeel die product- en proceskwaliteit moeten verbeteren en/of optimaliseren. Er is geen voorkennis vereist, maar een zekere basiskennis van proces variabiliteit en SPC is een voordeel.

Certificatie

Deelnemers die het volledige programma gevolgd hebben, ontvangen na afloop van de training een persoonlijk certificaat.

Studiemethode

Deze training houdt niet enkel theorie in, maar is aangevuld met praktische voorbeelden en oefeningen om een volledig begrip van DOE te garanderen.

Trainingsopzet

Het programma wordt op twee opeenvolgende dagen gegeven in het IKMW trainingscentrum in Hasselt.

  • 21 & 28 januari 2020
  • 24 & 31 januari 2020

(zie schema 6-Sigma Module Training)

Prijs

Open seminar: € 900/tweedaagse per deelnemer

Inhoud van deze training

Inleiding

Wat is DOE en waarom heb ik het nodig? De voordelen van DOE ten opzicht van OFAT (one factor at a time) worden besproken. Aan de hand van grafische analyse wordt Design Of Experiments duidelijk voor de cursist.

11-Stappen Methode

Design Of Experiments maakt gebruik van elf doordachte stappen om succes te garanderen. Deze worden nauwkeurig toegelicht.

Full Factiorial Experiments

General full factorial experiments ten op zichte van 2-K full factorial experiments worden uitgelegd. Verder worden orthogonaliteit en gebalanceerdheid van het experiment, alsook blocking en centerpoints besproken. Het uiteindelijke model en de interpretatie ervan wordt de cursist hier aangeleerd.

Fractional Factorial Experiments

In bepaalde gevallen zijn er te veel variabelen om een volledige DOE uit te voeren (te duur). Dan kan men met fractional factorial experiments toch nog belangrijke informatie verwerven. Deze techniek, de voordelen en situaties waarin we ze kunnen/mogen toepassen worden uitvoerig besproken.

Praktische uitvoering van een DOE

Hoe bereid ik een experiment voor volgens de DOE methode en hoe richt ik deze praktisch in? Onder andere het opstellen van een experimenteel plan en de manier van uitvoering ervan moeten aan bepaalde eisen voldoen om succes te boeken. De cursisten zullen zelf aan de slag gaan om een toestel te optimaliseren onder begeleiding.

Hoe inschrijven?

U kunt  aanmelden voor deze training via e-mail of telefoon (klik hier voor de contactgegevens).
Of schrijf u meteen in bovenaan via de inschrijflink!