Patrik Dekeyser

LinkedIn:

patrikdekeyser

Over Patrik Dekeyser

Patrik heeft 29+ jaar ervaring in het bedrijfsleven in verschillende managementrollen. Doorheen zijn carrière die spande van logistiek tot IT helpdesk was zijn focus altijd gericht op het verbeteren en optimaliseren van processen met het oog op een continue klantentevredenheid.
Hij werkte het merendeel van zijn loopbaan bij SWIFT, het bedrijf dat de internationale banktransacties over zijn netwerk beheert. Als out-of-the-box denker werkt hij naar creatieve oplossingen toe waarbij hij de nadruk legt op het naar boven brengen van de kennis van de mensen die hij hierin begeleidt op interactieve wijze. Leidraad doorheen zijn professionele leven is het toepassen van de LEAN Six Sigma methodologie, en dit in verschillende contexten. In 2008 kon hij dit ten volle doen wanneer SWIFT als bedrijf besloot LEAN wereldwijd toe te passen en hij een sleutelrol kreeg.
Hij behaalde het LEAN A certificaat in 2011 aan de Vlerick school.
In 2017 besloot hij consultant te worden om zijn kennis en coaching capaciteiten ten dienste te stellen van andere bedrijven. In 2018 behaalde hij het Six Sigma Black Belt certificaat en sloot zich aan bij IKMW om via deze weg verder zijn loopbaan uit te bouwen.

 • 1977-1981: Master’s degree in Philology (Engels, Nederlands) – K.U. Leuven
 • 1980-1981: Master’s degree in lesgeven – K.U. Leuven
 • 1994-1995: Postgraduate degree in Management – K.U. Leuven
 • 2010-2011: Vlerick Management School – Operational Excellence cursus (gastspreker bij latere cursussen)
 • 2011: Lean certificate A – the Lean Research Center, Cardiff University
 • 2018: Six Sigma Black Belt Certificate

Andere competenties

 • Grondige praktische kennis van SAP, PeopleSoft en ServiceNow platforms
 • Project Management: praktische kennis van MSProject
 • Ervaren in het leiden van meetings, discussies en brainstormsessies
 • Out-of-the-box denker
 • Deskundig in het coachen van personeel
 • Ervaren in budget management
 • Ervaren in bedrijfscontinuïteit management en processen
 • Kennis van het vertalen van complexe informatie voor CxO level presentaties
 • Ervaren in het overdragen van professionele informatie op alle niveau’s

Ik begon mijn carrière in de luchtvaart, waar ik enkele jaren werkte in de operationele diensten, zowel bij de afhandeling van vliegtuigen als bij een luchtvaartmaatschappij.

In 1988 ging ik aan de slag bij SWIFT, het bedrijf dat het internationaal bankverkeer over zijn netwerk beheert. Daar bouwde ik de logistieke diensten uit, reeds geboeid door procesverbeteringen en creatief denken naar oplossingen toe. In een volgende stap werd ik verantwoordelijk voor het orderingproces, waar ik tenvolle de LEAN principes kon toepassen. Samen met mijn team herstructureerde ik de flows en lag mee aan de basis van het automatiseren van deze processen. Ik bouwde er mee het elektronisch orderproces uit, waar bij de focus lag op het minimaliseren van de noodzaak voor de klant om gegevens door te geven die reeds gekend waren in het orderingssysteem.

Als out-of-the box denker focuste ik op vernieuwing door het toepassen van verbeteringsprocessen en methodes die in andere domeinen en bedrijven gebruikt werden om deze processen constant te verbeteren. Als uitkomst hiervan werd binnen ons departement o.a. een Customer Care team opgericht en werd de basis gelegd voor continue verbetering door het oprichten van een ‘Continuous Improvement’ team dat later op bedrijfsniveau zou uitgroeien.

In 2008 werd SWIFT begeleid door externe consultants om LEAN te gaan werken. Als adept van deze methodologie had ik een sleutelrol. Eén van de resultaten was een video ’24 hours in the life of a LEAN manager’ die ook extern werd gebruikt ter illustratie van hoe LEAN op de werkvloer in een service bedrijf werd toegepast. Tegelijkertijd haalde ik in 2011 het LEAN A certificaat via de Vlerick cursus ‘Operational Excellence’.

Na deze fase beheerde ik het facturatie departement waar ik het elektronisch factureren opzette, met een kostenbesparend gevolg. Dit versnelde en vereenvoudigde ook het betalingsproces. Als bijkomende impact reduceerde dit ook het administratief gedeelte door de creatie van een “papiervrij” proces.

Als laatste stap beheerde ik het laptop park, alsmede de IT helpdesk, met als eindpunt het introduceren van een nieuw ITSM product, met het doel de zelfredzaamheid van de interne klanten te verbeteren door het opzetten van een interactieve ‘Knowledge base’.

Naast mijn interesse in LEAN , hecht ik ook veel belang aan het coachen van mensen vooral met het oog op het zoeken naar oplossingen vanuit de werkervaring, door het faciliteren van workshops en brainstorm sessies.

Sinds augustus 2017 heb ik me gevestigd als consultant met het oog de verworven kennis ten dienste te stellen van bedrijven, zowel door coaching als het begeleiden van verbeteringstrajecten. In 2018 behaalde ik het Six Sigma Black Belt Certificaat.