Werkvereenvoudiging is het systematisch onderzoeken van de methoden waarmee werkzaamheden worden uitgevoerd met het doel het effectief gebruik van hulpbronnen te verbeteren en prestatienormen vast te stellen voor het uitvoeren van die werkzaamheden. (ILO, Geneve)

  1. Lean
    Lean is het geheime wapen van excellerende ondernemingen. Lean betekent alle bedrijfsprocessen stap voor stap en zonder ophouden willen verbeteren. Waarbij de eerste resultaten al op korte termijn tastbaar zijn. En het resultaat substantieel wordt door de cumulatie van verbeteringen op langere termijn. Lean is de zekerheid van het verbeteren van datgene dat zich reeds bewezen heeft. Lean is procesinnovatie. Lean is ook de professionele uitdaging om de lat telkens hoger te leggen. Lean is teamwork waarbij iedereen in de organisatie betrokken kan worden. Lean is de inwendige energie van de organisatie vrij maken en bundelen tot een niet te stuiten verbeteringsdrang. 
  1. Facilitator / Green Belt
    Een Lean Facilitator / Green Belt is iemand die een verbeterteam helpt en stimuleert. Een Lean Facilitator / Green Belt hoeft niet alles van tevoren te weten, maar moet wel de durf en de bezieling hebben om de strijd aan te gaan. Tijdens de Lean Facilitator / Green Belt Training leren de deelnemers hoe zij een team kunnen begeleiden tijdens het proces van analyse en verbetering. Wat de meest effectieve tools en technieken zijn om problemen in kaart te brengen, en op te lossen. De Lean Facilitator / Green Belt leert hoe de effectiviteit van verbeterteams kan worden vergroot, onder andere door de wijze van aanpak en door communicatie.

De Lean Facilitator / Green Belt leert hoe teamwork kan worden ontwikkeld om bij te dragen aan een (excel) lerende organisatie.

Over deze training

Doelgroep

De Lean Facilitator / Green Belt Training is bestemd voor mensen die leiding (gaan) geven aan veranderings- en verbeteringsprocessen in hun organisatie. Groepsleiders, teamvertegenwoordigers, afdelingschefs en managers. Mensen die de handen uit de mouwen willen steken en zelf een actieve rol willen spelen om leiding te geven aan Lean verbeterteams.

Certificatie

Deelnemers die het volledige programma gevolgd hebben en door de uitvoering van de praktijkopdrachten blijk geven van een goede beheersing van de materie, ontvangen na afloop van de training een persoonlijk certificaat.

Deelnemers welke een persoonlijk project tot een goed einde brengen binnen hun bedrijf krijgen na afloop een certificaat van “Gecertificeerde Lean Greenbelt” ISO 13053 conform en krijgen een aan Coachingssessie van de aan hun toegewezen MBB. Deze caochingssessies zijn in de prijs inbegrepen.

In-company

Bel ons voor een afspraak. Wij maken graag een voorstel.

Gecombineerd in-company

In nauw overleg met verschillende ondernemingen hebben wij het concept van het “gecombineerde in-company programma” ontwikkeld. Dat wil zeggen dat een groep wordt samengesteld die bestaat uit deelnemers uit meerdere organisaties. Het programma is in principe gelijk aan een normaal in-company programma, alleen vinden de trainingen en de praktijkbegeleidingen nu beurtelings plaats bij één van de deelnemende bedrijven.

Het grote voordeel is dat de deelnemers ook leren van elkaar en inspiratie opdoen door het herkennen van de problemen en oplossingen die zij in de andere bedrijven tegen komen.

Als uw bedrijf aan dit programma wil meedoen, kunt u daarvoor maximaal 5 deelnemers aanmelden. Vervolgens proberen wij dan een kleine groep samen te stellen met deelnemers uit organisaties die geen directe concurrenten van elkaar zijn, maar elkaar wel kunnen aanvullen en inspireren. Een of enkele van de (in totaal acht) sessies zullen dan bij u “aan huis” plaatsvinden, de overige sessies bij de andere deelnemende bedrijven. Daarnaast zal door onze consultants praktijkondersteuning worden gegeven in overleg met de deelnemers.

IN-COMPANY PROGRAMMA GECOMBINEERDE IN- COMPANY OPEN SEMINAR
Bedrijfsspecifiek volledig gedeeltelijk niet
Praktijktoepassing volledig volledig hangt van deelnemers af
Leren van andere deelnemers inbreng trainer/ consultant optimaal gedeeltelijk
Begeleiding op de werkvloer optimaal in overleg met de deelnemers niet
Aantal deelnemers volledige groep (10-15 deelnemers) max. 5 deelnemers per bedrijf vanaf 1 deelnemer per bedrijf

De training is opgezet als een train-de-trainer programma, met veel oefeningen, praktijkvoorbeelden en teamwork. Deelnemers worden getraind met materiaal dat zij zelf in hun eigen omgeving kunnen toepassen voor het vormgeven en ondersteunen van succesvolle verbeterprogramma’s. Het uitvoeren van huiswerkopdrachten, tussen de trainingsbijeenkomsten en in de eigen praktijk is een wezenlijk onderdeel van de training. Door middel van deze opdrachten wordt de verbinding gelegd naar de eigen praktijk en wordt begonnen met de vorming van een eigen aanpak.

Februari – Maart 2018

Prijs

Open seminar:  2.700 € per deelnemer

 

Inhoud van deze training

Inleiding

Doelstelling van de arbeidsanalyse & tijdnormstelling
Arbeidsanalyse & tijdnormstelling en menselijke verhoudingen in de organisatie
Arbeidsanalyse & tijdnormstelling en de arbeidstechnische taken van de analist
Arbeidsanalyse & tijdnormstelling en de verbetering van de productiviteit

Methodestudie

Principes
Checklist bewerkingen
Checklist controlehandelingen

Analysetechnieken

Waar beginnen?
Feiten en cijfers
Duidelijkheid en documentatie

Fabricageschema

Flow Process Chart

Toepassing
Processymbolen
Definities
Draaiboek voor het gebruik van een Flow Process Chart

Routingschema

Man-machineanalyse

Werkplekorganisatie

Noodzaak
De 5S-methode
Systematische aanpak

Tijdstudie

Principes
Gereedschap voor het uitvoeren van een tijdstudie
Arbeidselementen
Draaiboek voor het uitvoeren van een tijdstudie
Het gewenste aantal opnamen

Tempo

Begrip tempo
Temposchaal
Tempotraining
Tempo-ijking
Normaaltijdberekening

Eenheid van Arbeid

Prestatiebeloning

Bewegingsanalyse

Systemen vooraf bepaalde bewegingstijden: MTM3

Systeembeschrijving
MTM3 tabellenkaart
Teleenheid
MTM3 elementen
MTM3 analyseblad
De bewegingen en codes in MTM3

Frequentiële handelingen

Multimomentopnamen

Statistische achtergrond
Opzet van een mmo
Uitwerking van mmo uitkomsten

Toeslagen

Noodzaak van toeslagen
Fysiologie van de arbeid
Vermoeidheid
Rust
Lichamelijke arbeid
Statische arbeid
Dynamische arbeid
Geestelijke arbeid
Psychische belasting
Prestatieschommelingen tijdens een werkdag
De rusttoeslag
Rust in gedwongen wachttijden
Storingen en onregelmatige handelingen

Uitwerking van de normtijd

Toepassing van tijdnormen in verschillende situaties

De arbeidscyclus
Berekening van de cyclus bij vrije arbeid
Berekening van de cyclus bij gebonden arbeid
Berekening van de wachttijd
Berekening van de machine looptijd 19.6. Rendementen
Bezetting
Groep-gebonden arbeid
Line balancing
Recapitulatie formules

Het systematisch opslaan en toepassen van tijdnormen

Opbouwtijden
Database van tijdnormen
Het up-to-date houden van tijdnormen

Arbeidsanalyse in Lean Manufacturing

Arbeidsanalyse en Overall Equipment Effectiveness (OEE)
“Working Smarter”: waardeanalyse van arbeidsprocessen
Werken met doelstellingen

Ontwikkeling van de competentie tot het uitvoeren van arbeidsanalyses door teams

Verantwoordelijkheidsprincipes
Training en oefeningen
Toepassing en coaching

Hoe inschrijven?

U kunt  aanmelden voor deze training via e-mail of telefoon (klik hier voor de contactgegevens).
Of schrijf u meteen in bovenaan via de inschrijflink!

www.limtec.be